close
FOLLOW US ON 

โครงการ “ คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง” เป็นแนวคิดที่จังหวัดคิดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ

32599600_413923055747636_5311116627922649088_n

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ชุมชนต่อยอดเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง พร้อมสร้างรายได้ไปพร้อมๆ กัน

(วันที่ 15 พ.ค. 2561)


ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการ “ คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง”

เป็นแนวคิดที่จังหวัดคิดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง โดยมอบหมายให้อำเภอคัดผู้นำชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมนำไปต่อยอดกับลูกบ้าน ในการสร้างโอ่งไว้ใช้เองและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอยุธยา และปภ. อยุธยาเป็นผู้รับผิดชอบฝึกอาชีพและสำรวจภาชนะตามบ้านเรือน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่า ทุกหมู่บ้านมีโอ่งเก็บน้ำไว้ใช้กว่า 100 หมู่บ้าน


“พยายามส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีโอ่งให้ครบทุกหลัง ซึ่งเรามีเรื่องของการประกวด ที่ผ่านมาปีที่แล้วรวมแล้วประมาณกว่า 100 หมู่บ้านที่จะมีทั้งโอ่งครบทุกหมู่บ้าน กิจกรรมนี้ก็อยู่ในเรื่องของคนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง คือการปั้นโอ่งที่จะให้ชาวบ้านมาซื้อโอ่งซื้อถัง จากภายนอกคือสร้างอาชีพให้เขาด้วย”

     
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวอีกว่า “นอกจากกิจกรรมคนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่งแล้ว จังหวัดยังได้
แก้กฎหมายที่ดินในระดับจังหวัดฯ กำหนดไว้ในข้อบังคับ ว่าบ้านจัดสรรทุกหลังจะต้องมีถังเก็บน้ำ                                                       
มีการบำบัดน้ำเสียประจำบ้าน และมีวงจรปิดประจำหมู่บ้าน”

#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand #อยุธยา #ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ชมอยุธยา

#เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ #เมืองมรดกโลก

#ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด #คุณพี่เดช #ท่านหมื่น

Leave a Response