close
FOLLOW US ON 

ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้

32737471_414760718997203_2495232783291514880_n

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้

วันนี้ (17 พ.ค. 61) ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส และหน้าบ้านหน้ามองในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะถึงในไม่กี่วันนี้

   

โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโนบายเร่งด่วนให้ทุกจังหวัดดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดซ้ำซาก โดยในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้มีการเก็บกวาดครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาแล้วถึง 5 ครั้ง โดยได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถกำจัดผักตบชวาให้ลดลงได้ในหลายพื้นที่ โดยในครั้งนี้ ได้นำเครื่องจักร ประกอบด้วย เรือกำจัดผักตบชวา จำนวน 2 ลำ เรือบรรทุก 2 ลำ รถแบ็คโฮล 2 คัน และรถบรรทุกอีก 2 คัน ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวนกว่า 600 ตัน ในคลองบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตลอดจนคลองสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการกำจัดให้แล้วเสร็จประมาณ 3-5 วัน


ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “หลังจากนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนช่วยกันดูแลรักษาต่อไปในระยะยาว โดยเริ่มต้นจากการกำจัดวัชพืชและดูแลแม่น้ำลำคลองบริเวณบ้านของตนเอง ให้เกิดความสะอาดและน่าอยู่เสมอ”

#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand #อยุธยา #ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ชมอยุธยา

#เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ #เมืองมรดกโลก

#ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด #คุณพี่เดช #ท่านหมื่น

Leave a Response