close
FOLLOW US ON 

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดฯ

33940796_419160375223904_7992641380000202752_n

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

วันนี้ (28 พ.ค. 61) ที่ วัดกลาง ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดฯ

    

นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ที่ไม่มีป่าไม้หรือป่าสงวน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ไม่มีสภาพเป็นป่าสงวนหรือป่าไม้ จึงดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน ป่าชุมชน ริมแม่น้ำ และสองข้างทาง ให้พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่สีเขียว และครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนชาวบ้าน จิตอาสา บูรณาการสร้างผืนป่าให้เขียวขจี และพร้อมใจปลูกกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะกลายเป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนจังหวัดที่มีป่าไม้อย่างแน่นอน

    
     

“เราจะปลูกป่าและต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ในชุมชน บ้าน โรงเรียน และวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 ขณะเดียวกัน จังหวัดได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า10 ต้น 100 ต้น จนถึง 1,000 ต้น โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นผู้สนับสนุนเรื่องกล้าไม้ เรื่องโครงการ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ขาดเหลือทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้สนับสนุนโครงการ”

     

นายพฤกษ์ โสโน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีความต้องการกล้าไม้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ซึ่งจะทำหน้าที่เพาะกล้าไม้รองรับไว้บริการ เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย

     
      

#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand #อยุธยา #ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ชมอยุธยา

#เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ #เมืองมรดกโลก

#ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด #คุณพี่เดช #ท่านหมื่น

Leave a Response