close
FOLLOW US ON 

สนใจร่วมเดินทาง “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา” 18-19 สิงหาคม 2561 งานนี้พลาดไม่ได้เจ้าค่ะ สวยด้วย สนุกด้วย แล้วเจอกันเจ้าค่ะ

38194165_648499312173442_1078364462940946432_n

แถลงข่าวแรลลี่ “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา”

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  พร้อมด้วยท่านนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และคุณพิตต้า ณ พัทลุง ดารานักแสดง ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการแรลลี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา” ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ซึ่งงานนี้เป็นการจัดเเรลลี่ตามรอยเส้นทางมรดกโลก โดยใช้รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพาหนะ เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 250 ทีม ทีมละ 2 คน โดยแต่ละทีมจะต้องมีตัวแทนแต่งชุดไทยอย่างน้อย 1 คนในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าสมัครทีมละ 1,000 บาท (รวมค่าอาหารและที่พักจำนวน 1 คืน) งานนี้นอกจากความสนุกและความรู้ที่จะได้รับแล้ว ยังมีรางวัลต่างๆ มอบให้อีกด้วยครับ

     

ช่องทางการสมัคร

 • Facebook ของโครงการ
  • แรลลี่แต่งชุดไทย-ไปอยุธยา
 • Line ของโครงการ
  • ayarally2018
 • โทรศัพท์
  • 088-152-8888
 • Email ไว้ส่งหลักฐาน

โดยผู้เข้าสมัครแบบทั่วไปจะต้องลงทะเบียนและเสียค่าสมัครทีมละ 1000 บาท เข้าเป็นรายได้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลการเข้าจุด TC ของแต่ละทีม

เราจะทำการแบ่งทีมออกเป็นดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ทีมหมายเลข 1-62
 • กลุ่มที่ 2 ทีมหมายเลข 63-125
 • กลุ่มที่ 3 ทีมหมายเลข 126-187
 • กลุ่มที่ 4 ทีมหมายเลข 188-250
 • โดยแต่กลุ่มจะสลับกันเข้า TC แต่ละ TC โดย TC ที่ 3 ที่ทุกลุ่มจะมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน คือที่ วัดมงคลบพิตร หลังจากนั้นจะแยกย้ายไปเข้า จุด TC ที่เหลือของแต่กลุ่ม.กำหนดการวันที่ 18 สค. 2561
  • 00 – 08.00 น. จอดรถที่โรงแรมที่กำหนด วางกระเป๋า

  แล้วนั่งรถตุ๊กตุ๊กที่กำหนดไปจุด start

  • 00 – 10.00 น. ลงทะเบียน รับอาหารเช้า ฟังรายละเอียดข้อมูลพร้อม TC ที่ 1 ศาลาหลังเก่า
  • 00 – 10.15 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิด ปล่อยตัวขบวนรถผู้ร่วมกิจกรรม
  • 15 – 11.30 น. กลุ่มที่ 1 ไปจุด TC ที่ 2

  กลุ่มที่ 2 ไปจุด TC ที่ 4

  กลุ่มที่ 3 ไปจุด TC ที่ 5

  กลุ่มที่ 4 ไปจุด TC ที่ 6

  • 45 – 12.00 น. กลุ่มที่ 1 ไปจุด TC ที่ 4

  กลุ่มที่ 2 ไปจุด TC ที่ 5

  กลุ่มที่ 3 ไปจุด TC ที่ 6

  กลุ่มที่ 4 ไปจุด TC ที่ 2

  • 30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ TC ที่ 3 วัดมงคลบพิตร
  • 30 – 14.30 น. กลุ่มที่ 1 ไปจุด TC ที่ 5

  กลุ่มที่ 2 ไปจุด TC ที่ 6

  กลุ่มที่ 3 ไปจุด TC ที่ 2

  กลุ่มที่ 4 ไปจุด TC ที่ 4

  • 00 – 16.30 น. กลุ่มที่ 1 ไปจุด TC ที่ 6

  กลุ่มที่ 2 ไปจุด TC ที่ 2

  กลุ่มที่ 3 ไปจุด TC ที่ 4

  กลุ่มที่ 4 ไปจุด TC ที่ 5

  • 30 – 17.30 น. รถตุ๊กตุ๊ก จัดส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม โรงแรมที่ที่กำหนด

  เพื่อเตรียมกิจกรรมช่วงเย็น

  • 00 – 20.30 น. เริ่มกิจกรรมช่วงเย็น ที่โรงแรม Cavali casa ห้องแกรนด์บอลรูม

  พร้อมการแสดง และแจกรางวัล

  วันที่ 19 สค. 2561

  • 00 – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก
  • 00 – 12.00 น. เดินทางมายัง จุดนั่งรถรางชมเมือง พร้อมทัวร์ชมเมือง

   

   

  ข้อมูล Rally จุด TC แต่ละจุด

  TC ที่ 1 ศาลากลางจังหวัดเก่า : ได้ก่อสร้างพระบรมรูปวีรกษัตริย์วีรสตรี ซึ่งได้ประกอบคุณาประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่กรุงศรีอยุธยาและชาติไทยในครั้งอดีตรวม ๖ พระองค์ คือ ๑.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) พระหัตถ์ซ้ายถือปราสาทสังข์ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๑๗๙๓

  ๒.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระหัตถ์ทั้งสองถือประมวลกฎหมายผู้ทรงพระปรีชาสามารถในทางปกครอง

  ๓.สมเด็จพระศรีสุริโยทัย วีรสตรีซึ่งได้เสด็จออกไปสู้รบกับข้าศึก เมื่อ พ.ศ.๒๐๙๓และได้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสวามี

  ๔.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. ๒๐๓๓ – พ.ศ. ๒๑๔๘) พระหัตถ์ขวาถือพระแสงของ้าวพระหัตถ์ซ้ายถือพระมาลา ผู้ทรงกอบกู้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเสียแก่พม่าครั้งแรกและได้สู้รบกับข้าศึกถึง ๗ ครั้ง

  ๕.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ – พ.ศ. ๒๒๓๑) พระหัตถ์ทั้งสองถือพระราชสาสน์ได้ทรงทำสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ครั้งพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ และทรงนำเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกมาเผยแพร่ไว้มากครั้งเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ในรัชสมัยของพระองค์ การค้าขายเจริญรุ่งเรืองมาก

  ๖.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ – พ.ศ. ๒๓๓๕) พระหัตถ์ทั้งสองถือดาบ ได้ทรงกอบกู้ความเป็นเอกราชไว้ได้ในคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ และย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงธนบุรี

  TC ที่ 2 วัดพระศรีสรรเพชญ์ : วัดพระศรีสรรเพชญ์ตั้งอยู่ในเขตตำบลประตูชัย สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพ.ศ. ๑๙๙๑ ทรงย้ายพระราชวังไปสร้างใหม่ทางด้านเหนือริมแม่น้ำลพบุรี และยกบริเวณพระราชวังเดิมให้เป็นพุทธาวาสของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีทางศาสนา

TC ที่ 3 วัดมงคลบพิตร : วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ที่สะท้อนภูมิปัญญาในศาสตร์แห่งโลหะและความชำนิชำนาญของช่างฝีมือไทยในหล่อโลหะโดยเฉพาะงานหล่อสำริดโลหะสำคัญในสมัยอยุธยา มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ครั้นเมื่อรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้การปฏิสังขรณ์ใหม่ ซึ่งยังคงเค้าความเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา และสามารถเป็นแบบอย่างของพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนกลางได้อย่างดี สำหรับบริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออกแต่เดิมเป็นสนามหลวง ใช้เป็นที่สำหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ

TC ที่ 4 วัดมหาธาตุ : ในอดีตวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุกลางเมืองแล้ว ยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย ปัจจุบันตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และที่น่าสนใจใจอีกสิ่งหนึ่งคือเศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยาที่มีรากต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ เข้าใจกันว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตา

 

TC ที่ 5 วัดราชบูรณะ : ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา
ภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวประธานเดียวกัน
วัดราชบูรณะ โด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่

TC ที่ 6 วัดไชยวัฒนาราม : เป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ และอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้

เกมส์การละเล่นในแต่ละ TC : จะเน้นเป็นเกมส์ไทยๆสมัยอยุธยา เน้นให้ความรู้ สนุกสนาน และแฝงสาระของจุด TC และจุด เข้าไปในกิจกรรม โดยกิตการายละเอียดจะถูกเฉลยวันงาน

กิจกรรมการประกวดในงาน ประกอบด้วยการประกวดชุดไทย โดยผู้เข้าร่วมการแข่งที่ลงทะเบียนเพื่อจะประกวด และ ประกวดภาพถ่ายด้วยการดูจำนวนคนกด like กด share มากสุดในระยะเวลาที่จำกัด

กิจกรรมงานเลี้ยงช่วงเย็น

จัดขึ้นที่โรงแรม Cavali casa ห้องแกรนด์บอลรูม เวลา 18.00 น. โดยจะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงแขก VIP ในงาน และมีการแสดงไทยให้ชมในระหว่างงาน พร้อมทั้งมีการสรุปกิจกรรมปละประกาศผู้ชนะกิจกรรมในแต่ละหมวดพร้อมทำการมอบรางวัลต่างๆ
#งานนี้ออเจ้าพลาดไม่ได้เจ้าค่ะ
#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand
#อยุธยา #ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ชมอยุธยา
#เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา
#จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ #เมืองมรดกโลก
#ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด
#คุณพี่เดช #ท่านหมื่น

Leave a Response