close
FOLLOW US ON 

ตามรอยพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งไทยเราเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่2 จากตัวเมืองถึง-วาสนาฟาร์ม

130561

เที่ยวไปกับพี่หนุ่ม-สุทน ตามรอยพระเจ้าตากสินอ.อุทัยจ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางไปตามรอยพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งไทยเราเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่2 ในปี2309 พระยาตากสินหรือพระยาวชิรปราการจะต้องเดินทางไปรับตำแหน่ง เจ้าเมืองกำแพงเพชร พระยาตากสินเดินทางมาจากเมืองตาก ถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วปรากฏว่ากองทัพของพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ครั้งนั้นพระยาตากสินเห็นแล้วถ้าอยู่ในเมืองหลวงคงเสียชีวิตกันหมดจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้า พร้อมเหล่าทหารประมาณห้าร้อยชีวิตตีฝ่า วงล้อมกองทัพพม่าออกจากเกาะเมืองหลวงกรุงศรีอยุธยา นำทัพมาชุมชนบ้านโพสาวหาญ ตั้งกองทัพบริเวณวัดพรานนก ในปัจจุบัน ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

     

ครั้งนั้นกองทัพพระยาตากสินได้รวบรวมชาวบ้านโพสาวหาญและเสบียงอาหารเป็นข้าวเม่า แล้วเดินทัพต่อไปให้ถึงจุดหมาย คือเมืองจันทบูรณ์หรือจันทบุรีและนำกองทัพกลับมากอบกู้เอกราช กรุงศรีอยุธยากลับมาเป็นของชาวไทยได้อีกครั้งหนึ่ง ในปี2310 แต่เมืองหลวงกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเป็นราชธานีต่อไปได้ ครั้งนั้นพระเจ้าตากสินนำกองทัพเสด็จมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วสร้างราชธานีคือกรุงธนบุรีอย่างที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ของกรุงศรีอยุธยา

       

สำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ประวัติวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดินทางไปได้ที่วัดพรานนกมีอนุสรณ์สถานและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อแดงเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยศิลาแลง คู่ชุมชนบ้านโพสาวหาญและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดพรานนกแห่งนี้ ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

      

เสร็จแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันได้ต่อที่ วาสนาฟาร์มเมล่อน ในเขต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พี่หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์ได้พูดคุยกับคุณอนุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิรี เจ้าของวาสนาฟาร์มเมล่อน จึงรู้ว่าฟาร์มเมล่อนแห่งนี้ เริ่มต้นด้วยการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดเรียกว่าผักอินทรีย์ และปลูกแคนตาลูป มะละกอฮอลแลนด์ ต่อมาหันมาปลูกเมล่อนสายพันธ์ไทย จีน อิสราเอลและจีนไต้หวันเป็นต้นในเนื้อที่ประมาณ170ไร่ ทั้งไร่ภายในโรงเรือนปรากฎว่าได้ผลดี

   
   
    

และปลูกกลางแจ้งก็สามารถปลูกได้

   
    
    
   

เพราะนำเทคโนโลยีเข้ามาทำด้านการเกษตรกรรม ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มีการส่งเสริมอาชีพให้ชาวเกษตรกร เข้ามาเยี่ยมชมไร่เมล่อนได้ทุกวัน ทางวาสนาฟาร์มเมล่อน ยินดีบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือเกษตรกรที่เดินทางเยี่ยมชมวาสนาฟาร์มเมล่อน ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 081-994 8868

    

คุณอนุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ เจ้าของวาสนาฟาร์ม

     
#งานนี้ออเจ้าพลาดไม่ได้เจ้าค่ะ
#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand
#อยุธยา #ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ชมอยุธยา
#เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา
#จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ #เมืองมรดกโลก
#ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด
#คุณพี่เดช #ท่านหมื่น #วาสนาฟาร์ม

 

 

Leave a Response