close
FOLLOW US ON 

งานมหรสพแห่งกรุงศรี ( The Merriment of Ayutthaya ) ครั้งที่ 1

งานมหรสพแห่งกรุงศรี ( The Merriment of Ayutthaya ) ครั้งที่ 1

โขน หนึ่งในนาฏศิลป์ไทย ที่ได้รับการยอมรับจากชาวไทยและนานาอารยะประเทศในฐานะการแสดงชั้นสูงของชาติ หรือ Thai Classical Dance โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนให้ โขน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะแหล่งกำเนิดของโขนโบราณ และนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยจึงได้กำหนดจัดงานแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง สู่เมืองมรดกโลก ภายใต้ชื่อ “ งานมหรสพแห่งกรุงศรี The Merriment of Ayutthaya ครั้งที่ 1 ”  เพื่อเป็นการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดผ่านการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูง และมหรสพที่หาชมได้ยาก อาทิเช่น การแสดงโขนโบราณ หนังใหญ่ กระบี่กระบอง การแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ และมีการสาธิต ถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับโขน อาทิ การประดิษฐ์หนังใหญ่ การทำหัวโขน การปักเครื่องแต่งกายโขนละคร โดยศิลปินชั้นครู และนักแสดงมืออาชีพ ที่มีความรู้ความชำนาญในศิลปะโบราณชั้นสูงระดับชาติ โดยมีกำหนดการในการจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ ลานสนามหญ้าหน้าศาลากลางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมฟรีงาน

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336555 ต่อ 24

หรือทาง Facebook :  มหรสพแห่งกรุงศรี

 

#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand #อยุธยา#ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ชมอยุธยา

#เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ #เมืองมรดกโลก

#ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด #คุณพี่เดช #ท่านหมื่น

Leave a Response