close
FOLLOW US ON 

ต้อนรับคณะจากมณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสขอเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะจากมณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสขอเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

วันนี้ (22 ต.ค. 61) ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายหลิว อี้ อัน ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่ง มณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการ เพื่อสานความสัมพันธ์ไมตรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลกกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า มณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์คล้ายกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนมาเป็นระยะเวลาเกือบ 500 ปี และยังมีการทำการเกษตรและอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน สำหรับการเดินทางมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของคณะฯ ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อขอเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยในวันนี้ได้มีการเจรจาถึงรายละเอียดด้านต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจาก ทั้ง 2 เมือง มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม หากมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

   

   
“ประโยชน์ที่ได้นั้น คิดว่ามีมากมาย วันนี้ ชาวจีนก็พร้อมที่จะเปิดประเทศ ด้วยกำลังของนักท่องเที่ยว เราก็ได้ประโยชน์ รวมถึงเรื่องของการลงทุน ก็จะมีกรอบของของอยุธยา ว่า เน้นการลงทุนแบบไหน ถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็จะเป็นเรื่องไฮเทค ถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยว เราก็พร้อมที่จะเปิดจังหวัด เพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย”
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดต่างๆ ที่ทางมณฑลหนานจิง ได้ยื่นข้อเสนอมานั้น ทางจังหวัดฯ ก็ได้ตอบรับข้อเสนอไว้ เพื่อที่จะมาทำการศึกษาพิจารณาถึงความต้องการอย่างละเอียดในเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้น จะมีการหารือในส่วนของขั้นตอนที่จะนำไปสู่การทำ MOU เพื่อร่วมเป็นบ้านพี่เมืองน้องต่อไป

#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand #อยุธยา#ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา

#ชมอยุธยา #เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ

#เมืองมรดกโลก #ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด #คุณพี่เดช #ท่านหมื่น

Leave a Response