close
FOLLOW US ON 

ประชาสัมพันธ์ งาน “Bike อุ่นไอรัก”

52472cdsvsvs

#ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักปั่นเข้าร่วมงาน และร่วมปั่นในวันซ้อมปั่น ในงาน “Bike อุ่นไอรัก”
เส้นทางศาลากลางจังหวัด – พระราชวังบางปะอิน  ไป – กลับ ระยะทาง 39 กิโลเมตร

โดยวันซ้อมปั่น
จะเป็นการซ้อมปั่นย่อย ปั่นเก็บระยะของผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยใช้เส้นทางปั่น (ทั้งนี้อาจจะไม่ต้องปั่นถึงจุดหมาย) โดยจะมีการซ้อม 3 ครั้ง เวลา 15.00 น.
ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 พ.ย. ระยะทาง 13.4 กม.
ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 พ.ย. ระยะทาง 22.8 กม.
ครั้งที่ 3 : วันที่ 2 ธ.ค. ซ้อมจริง 39 กม.

วันปั่นจริง >> วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
โดยมีเส้นทางการปั่นจักรยาน (แบบไป-กลับ) ทั้งหมด 4 ระยะ ดังนี้
ระยะ A 39 กิโลเมตร
ระยะ B 24 กิโลเมตร
ระยะ C 12 กิโลเมตร
ระยะ D เส้นทางพิเศษ 3 กิโลเมตร
(สามารถเลือกปั่นได้)

 

Leave a Response