close
FOLLOW US ON 

แถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

388672sqdqd

วันนี้ (28พย.61) นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา โดยการมอบหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) เข้าร่วมการแถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ร่วมกับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายนพดล ภาคพรต) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยมีการนำเอาการแสดงชุด “อโยธยา แผ่นดินนี้ไม่สิ้นคนดี” และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลาดย้อนยุค ถนนกินเส้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

โดยในปีนี้จังหวัดกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Leave a Response