close
FOLLOW US ON 

โจงกระเบนพร้อมใจ ห่มสะไบพร้อมเพรียง

wwwq

ขอเชิญชวนทุกท่านฯ แต่งกายผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ตลอดเดือนธันวาคม 2561
เป็นเป็นการเฉลิมฉลองมรดกโลกฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และพบกับขบวนรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำทีมโดยพ่อเมืองกรุงเก่า
“นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ขบวนแห่แบ่งออกเป็น 2 ขบวน
🚶‍♂️ ขบวนที่ 1 : เดินขบวนจากหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
🚶‍♀️ ขบวนที่ 2 : เดินขบวนจากหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดที่หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

Leave a Response