close
FOLLOW US ON 

วัดสะตือพุทธไสยาสน์ พระนครศรีอยุธยา

3 วัดสะตือ 16

วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดสะตือ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2413 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ทำการก่อสร้างหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 25 วา กว้าง 4 วา 2 ศอก สูง 8 วา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ณ บริเวณบ้านเกิดของท่าน เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าท่านเกิดที่ตำบลแห่งนี้

บันทึกประวัติวัดสะตือ กล่าวว่า

เจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ถือกำเนิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 1 บ้านไก่จ้น ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2331 สัมฤทธิ์ศก จุลศักราช 1150 โยมมารดาชื่องุด โยมตาชื่อผล โยมยายชื่อลา ชีวิตในวัยเยาว์ เมื่อโยมมารดาย้ายถิ่นฐานจากบ้านโยมยายในอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มาอยู่ที่ตำบลบางขุนพรหม ได้มอบตัวให้เป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณอรัญญิก เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม เพื่อเล่าเรียนอักขระ เมื่ออายุ 12 ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินทรวิหาร เมื่ออายุได้ 21 ปี พุทธศักราช 2351 ในรัชกาลที่ 1 ได้ทรงโปรดเกล้าให้อุปสมบทเป็นนาคหลวง ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร สุก เป็นอุปัชฌาย์ ให้ฉายาว่าพรหมรังสี ในปี พ.ศ 2413 เจ้าพระคุณสมเด็จ ได้มาทำการก่อสร้างพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางไสยาสน์ริมแม่น้ำป่าสัก ณ บ้านที่ถือกำเนิดซึ่งปัจจุบันก็คือวัดสะตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปปางไสยาสน์มีความยาว 25 วากว้าง 4 วาสูง 8 วา

เจ้าประคุณสมเด็จสิ้นพระชนม์ในแผ่นดินรัชกาลที่ 5 เมื่อวันเสาร์เดือน 8 แรม 2 ค่ำปีวอก จัตวาศกจุลศักราช 1234 ตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2415 เวลา 24.00 บนศาลาใหญ่วัดบางขุนพรหม หรือวัดอินทรวิหารสิริรวมอายุ 84 ปี 64 พรรษา

การเดินทางมาที่วัดสะตือก็มากันได้หลายทาง จะขับรถมาจอดที่วัดเลยก็ได้ หรือจะมาทางด้านวัดไก่จ้น แล้วเดินข้ามสะพานบุญก็ได้หรือจะใช้สะพานอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ตรงสันเขื่อนพระราม 6 ก็ได้เหมือนกัน สำหรับการข้ามสะพานจะต้องเดินข้ามเอารถข้ามไม่ได้ สะพานตรงสันเขื่อนพระรามหกจะเดินไกลกว่าจะผ่านวัดไก่จ้น

การเดินทาง : วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

Leave a Response