close
FOLLOW US ON 

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

48897703_748718692151503_8642313230003208192_n

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดินทางไปเป็นเป็นประธานเปิดการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 350,000 ตัว
ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครบวงจร การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ณ แม่น้ำลพบุรี

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะหัน โดยมีท่านประมงจังหวัด นายอำเภอบางปะหัน เทศบาลตำบลบางปะหัน
ทั้งนี้ได้มีประชาชนและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กุ้งแม่น้ำเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การปล่อยกุ้งก้ามกรามในวันนี้เป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ
สร้างมูลค่าภาคการประมง สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน เพราะประชาชนได้ใช้กุ้งก้ามกรามจากแหล่งน้ำ
เป็นทั้งอาหารและรายได้ของครอบครัวต่อไป

Leave a Response