close
FOLLOW US ON 

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

B336FF04-9562-42FC-A803-5E23CC4E7558

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หมวดทางหลวงบางปะอิน ถนนสายเอเชีย

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และเต็มกำลังความสามารถครับ

Leave a Response