close
FOLLOW US ON 

สินค้าโอทอป จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองเครือบุญ

มากกว่า 20 ปี ที่ชาวบ้านบ้านหนองเครือบุญผูกพันกับการทอผ้าโดยเฉพาะผ้าขาวม้า จนปัจจุบันสามารถสร้างให้ผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้ากลายเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวของตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านที่ได้รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้นำมาเป็นแบบอย่างตัดเย็บเป็นเครื่องกาย ตามโครงการรณรงค์การใช้ผ้าไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 อีกด้วย  จุดเริ่มต้นในการทอผ้าของชาวหนองเครือบุญเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 เมื่อสำนักพระราชวังนำความรู้ด้าการทอผ้ามาสอนผู้คนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้นอกเหนือจากการทำนาตามปกติ ก่อนจะมีการประยุกต์มาทอผ้าขาวม้า และจัดตั้งเป็นกลุ่มในเวลาต่อมา สร้างชื่อเป็นงานหัตกรรมคุณภาพระดับประเทศ  ปัจจุบันมีประชาชนและนักเรียนนักศึกษามาดูงานของทางกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมการทอผ้า พร้อมซื้อสินค้าต่างๆ ของทางกลุ่มในราคาไม่แพงเลยได้เช่นกัน

ที่ตั้ง : บ้านหนองเครือบุญ (วัดหนองเครือบุญ) อำเภอภาชี

ติดต่อ : 089-881-5451, 084-336-5427

Leave a Response