close
FOLLOW US ON 

ผลิตภัณฑ์จากเส้นเกลียวผักตบชวา(Products made of water hyacinth)

มวยไทยนายขนมต้มผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากเส้นเกลียวผักตบชวาวัชพืชไร้ค่าจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา   “บ้านผักตบชวา” หนึ่งงานหัตถกรรมที่โดดเด่นเคียงข้าง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา” อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยามานาน ความร่มเย็นของแม่น้ำเจ้าพระยาและผักตบชวาที่แบบปราศจากต้นทุน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนได้มากมาย และยังมีผักตบชวาแปลรูปเป็นสินค้าอื่นๆ อีกหลายอย่างซึ่งสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้  ติดต่อได้ที่ บ้านผักตบชวาไม้ตรา  โทรศัพท์ 086-607 0357  หรือ E-mail :  phuktop52@hotmail.com

Leave a Response