close
FOLLOW US ON 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเสื้อผ้าทอด้วยใยผักตบชวาเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นหญิงและชายพร้อมผ้าพันคอสวยงามซึ่งผลิตจากเส้นใยของผักตบชวา ซึ่งการผลิตนี้เป็นงานนวัตกรรมการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาที่ไร้ประโยชน์ โดยแนวคิดว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับผักตบชวาได้ เพราะไม่ว่าจะกำจัดอย่างไรมันก็โตขึ้นมาใหม่ได้ ติดต่อได้ที่ คณะครู “กศน ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์  08 6373 1678  เฟสบุค  กศน.ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

157 สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอธยา 1300

โทรศัพท์ 0 3590 2719 โทรสาร 0 3590 2720

 

Leave a Response