close
FOLLOW US ON 

วังช้างอยุธยา ปางช้างอยุธยาแลเพนียด ชมช้างแสนรู้ น่ารักน่าเอ็นดู ทั้งเต้น ทั้งยืนสองขา ปฏิบัติตามคำสั่งควาญได้ดีเยี่ยม

pang-chang

ถ้าไม่อยากแค่ชมอย่างเดียว แต่อยากสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด จะเลือกขึ้นหลังช้างให้พาคุณเดินชมโบราณสถานในแถบใกล้เคียง แทนการเดินด้วยขาหรือปั่นจักรยานเอง ก็จะได้วิวมุมสูงที่แปลกตาไปอีกแบบ มีทั้งแบบรอบสั้น 10 นาที คนไทย 100 บาท ชาวต่างชาติ 200 ส่วนเด็ก 50 บาท และรอบยาวหน่อย 20 นาที คนไทย 200 บาท ชาวต่างชาติ 400 บาท เด็ก 100 บาท หรือจะแค่โพสท่าถ่ายรูปกับช้างเก็บกลับไปเป็นที่ระลึกก็ได้เช่นกัน รูปละ 40 บาท และเมื่อได้รับความสนุกสนานเบิกบานใจไปเต็มอิ่มแล้ว อย่าลืมช่วยซื้อข้าวโพดหวานช้างเผือกจากไร่ทุ่งทะเลหญ้า นาทุ่งรวงทอง ที่ปลูกโดยศูนย์วิจัยอาหารและสมุนไพรช้าง ถือเป็นการช่วยดูแลช้างทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะนอกจากจะให้ช้างได้อิ่มทันทีแล้ว รายได้ยังนำไปดูแลเหล่าช้างทั้งหลายอีกต่างหากถ้าไม่อยากแค่ชมอย่างเดียว แต่อยากสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด จะเลือกขึ้นหลังช้างให้พาคุณเดินชมโบราณสถานในแถบใกล้เคียง แทนการเดินด้วยขาหรือปั่นจักรยานเอง ก็จะได้วิวมุมสูงที่แปลกตาไปอีกแบบ มีทั้งแบบรอบสั้น 10 นาที คนไทย 100 บาท ชาวต่างชาติ 200 ส่วนเด็ก 50 บาท และรอบยาวหน่อย 20 นาที คนไทย 200 บาท ชาวต่างชาติ 400 บาท เด็ก 100 บาท หรือจะแค่โพสท่าถ่ายรูปกับช้างเก็บกลับไปเป็นที่ระลึกก็ได้เช่นกัน รูปละ 40 บาท และเมื่อได้รับความสนุกสนานเบิกบานใจไปเต็มอิ่มแล้ว อย่าลืมช่วยซื้อข้าวโพดหวานช้างเผือกจากไร่ทุ่งทะเลหญ้า นาทุ่งรวงทอง ที่ปลูกโดยศูนย์วิจัยอาหารและสมุนไพรช้าง ถือเป็นการช่วยดูแลช้างทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะนอกจากจะให้ช้างได้อิ่มทันทีแล้ว รายได้ยังนำไปดูแลเหล่าช้างทั้งหลายอีกต่างหากถ้าไม่อยากแค่ชมอย่างเดียว แต่อยากสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด จะเลือกขึ้นหลังช้างให้พาคุณเดินชมโบราณสถานในแถบใกล้เคียง แทนการเดินด้วยขาหรือปั่นจักรยานเอง ก็จะได้วิวมุมสูงที่แปลกตาไปอีกแบบ มีทั้งแบบรอบสั้น 10 นาที คนไทย 100 บาท ชาวต่างชาติ 200 ส่วนเด็ก 50 บาท และรอบยาวหน่อย 20 นาที คนไทย 200 บาท ชาวต่างชาติ 400 บาท เด็ก 100 บาท หรือจะแค่โพสท่าถ่ายรูปกับช้างเก็บกลับไปเป็นที่ระลึกก็ได้เช่นกัน รูปละ 40 บาท และเมื่อได้รับความสนุกสนานเบิกบานใจไปเต็มอิ่มแล้ว อย่าลืมช่วยซื้อข้าวโพดหวานช้างเผือกจากไร่ทุ่งทะเลหญ้า นาทุ่งรวงทอง ที่ปลูกโดยศูนย์วิจัยอาหารและสมุนไพรช้าง ถือเป็นการช่วยดูแลช้างทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะนอกจากจะให้ช้างได้อิ่มทันทีแล้ว รายได้ยังนำไปดูแลเหล่าช้างทั้งหลายอีกต่างหาก

Leave a Response