close
FOLLOW US ON 

จังหวัดชุมพรจัดงานเปิดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2560

news03

งานเปิดโลกทะเลชุมพร ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ระยะเวลา 3-5 วัน เริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 27 

หากย้อนไปเมื่อ ปี 2533 จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาความบอบช้ำจากมหาวาตภัยใต้ฝุ่นเกย์ เมื่อปี 2532 จังหวัดชุมพรได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว อยู่ติดทะเลอ่าวไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภท หมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเลที่ยาวถึง 222 กิโลเมตร “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี่” เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเล นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ตลอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสด้วยตนเอง

งานเปิดโลกทะเลชุมพร ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ระยะเวลา 3-5 วัน เริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 27

หากย้อนไปเมื่อ ปี 2533 จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาความบอบช้ำจากมหาวาตภัยใต้ฝุ่นเกย์ เมื่อปี 2532 จังหวัดชุมพรได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว อยู่ติดทะเลอ่าวไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภท หมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเลที่ยาวถึง 222 กิโลเมตร “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี่” เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเล นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ตลอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสด้วยตนเอง

Leave a Response