close
FOLLOW US ON 

ททท. สมุทรสงคราม เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเล

news04

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองศูนย์กลางของการผลิตอาหารทะเลและการทำประมงที่สำคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตสินค้าประมงสำเร็จรูปที่ส่งขายไปทั่วโลก สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นมูลค่ามากกว่า 70,000 ล้านบาท ซึ่งอาหารทะเลยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย 

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร” ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2560 เวลา16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพื้นที่ 49 ไร่ ริมถนนพระราม 2 เชิงสะพานท่าจีน ตรงข้ามตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาครให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และตอบรับกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารทะเลของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น

Leave a Response