close
FOLLOW US ON 

November 2017

24254815_699251620266969_2054059168966564764_o

แถลงข่าวการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560”

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ททท.สำนักงานอยุธยา ประสานงานนำสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560" โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จ.อยุธยา , แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาด จ.อยุธยา และ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการฯ ด้านนโยบาย และแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมเด่นภายในงาน การออกสลากกาชาด และของรางวัล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งาน ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง แพร่หลาย โดยมีสื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงาน ตกแต่งไปด้วยของดี
อ่านต่อ
1 2 3 5
Page 1 of 5