close
FOLLOW US ON 

March 2018

359101

พิธีปล่อยขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมอยุธยา วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.   ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งได้รับเกียรติจากสมาคมไหหนำเจ้าแม่ทับทิมอยุธยา อันเป็นการฉลองการก่อตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิมครบรอบ 53 ปี เป็นพิธีการที่แสดงถึงความเคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนอยุธยาที่มีต่อศาลเจ้าแม่ทับทิม               ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากร่วมสักการะเจ้าแม่ทับทิมตลอดเส้นทาง            #GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand #อยุธยา #ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา
อ่านต่อ
IMG_0286

เมื่อแม่หญิงการะเกด ชวนเที่ยววัดพุทไธศวรรย์ ออเจ้าก็รีบไปกันเถอะเจ้าค่ะ

วัดพุทไธศวรรย์พระอารามซึ่งสร้างตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดฯ ให้สร้างในบริเวณเดิมกับที่เคยทรงใช้เป็นที่ประทับระหว่างอพยพมาตั้งค่ายพักแรมก่อนการก่อตั้งกรุงศรี จึงถือเป็นวัดซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ป้จจุบันวัดพุทไธศวรรย์เป็นวัดราษฎร์มีพระภิกษุจำพรรษา ทว่าก็มีโบราณสถานน่าสนใจมากมาย จุดเด่นคือพระปรางค์องค์ใหญ่ ศิลปะขอม ได้รับการบูรณะเรื่อยมาก ภายในพระปรางค์มีพระเจดีย์ขนาดเล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประชาชนสามารถเข้าไปกราบไหว้สักการะ ซุ้มคูหาด้านข้างพระปรางค์มีพระพุทธรูปยืนสวยงามองค์หนึ่ง ประวัติน่าสนใจคือสมัยก่อนชาวอยุธยาสักการะเทวรูปที่อยู่ในพระปรางค์แห่งนี้อย่างมาก เรียกกันว่าพระเจ้าอู่ทอง แต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญเทวรูปดังกล่าวไปประดิษฐานที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพ และสร้างพระเจ้าอู่ทององค์ใหม่ขึ้น แต่ปรับเปลี่ยนลักษณะจากเทวรูปเป็นพระพุทธรูป แล้วอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่เดิม ด้านหลังพระปรางค์ยังมีซากโบราณสถานสำคัญ รวมถึงวิหารพระนอนที่องค์พระยังคงสมบูรณ์     สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพในยุคสมัยใหม่ที่วัดพุทไธสวรรค์ก็มีไม่น้อย เช่น ตำหนักจตุคามรามเทพ หรือ พระราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ไทย 5 พระองค์ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณลานจอดรถอีกด้วย ที่ตั้ง : อยู่นอกเกาะเมืองทางทิศใต้ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตำบลสำเภาล่ม #GoAyutthaya
อ่านต่อ
1 2 3
Page 1 of 3