close
FOLLOW US ON 

May 2018

33940796_419160375223904_7992641380000202752_n

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ วันนี้ (28 พ.ค. 61) ที่ วัดกลาง ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดฯ      นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ที่ไม่มีป่าไม้หรือป่าสงวน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ไม่มีสภาพเป็นป่าสงวนหรือป่าไม้ จึงดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน ป่าชุมชน ริมแม่น้ำ และสองข้างทาง
อ่านต่อ
32737471_414760718997203_2495232783291514880_n

ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้ วันนี้ (17 พ.ค. 61) ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส และหน้าบ้านหน้ามองในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะถึงในไม่กี่วันนี้     โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโนบายเร่งด่วนให้ทุกจังหวัดดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดซ้ำซาก โดยในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้มีการเก็บกวาดครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาแล้วถึง 5 ครั้ง โดยได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถกำจัดผักตบชวาให้ลดลงได้ในหลายพื้นที่ โดยในครั้งนี้
อ่านต่อ
1 2
Page 1 of 2