close
FOLLOW US ON 

September 2018

41229125_502524050220869_384915643377385472_n

พื้นที่มรดกโลกจัดดนตรีในสวนสัญจร ขับกล่อมบทเพลงอันไพเพราะท่ามกลางบรรยากาศแห่งศิลปวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ ใช้พื้นที่มรดกโลกจัดดนตรีในสวนสัญจร ขับกล่อมบทเพลงอันไพเพราะท่ามกลางบรรยากาศแห่งศิลปวัฒนธรรม เย็นวันนี้ (8 ก.ย.61) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนสัญจร “กรุงเก่า เล่าขาน ตำนาน เพลง” มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ       พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด กล่าวว่า การใช้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในฐานะราชธานีเก่าของชาติไทย ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ จึงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมศิลปากร จัดขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการใช้ดนตรีและบทเพลงเป็นสื่อสร้างความสุข ความปรองดองสมานฉันท์ ให้แก่ประชาชนในชาติ ตามยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทย ที่สำคัญ
อ่านต่อ