close
FOLLOW US ON 

October 2018

44509510_522750484864892_2833530400666550272_n (1)

ต้อนรับคณะจากมณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสขอเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะจากมณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสขอเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง วันนี้ (22 ต.ค. 61) ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายหลิว อี้ อัน ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่ง มณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการ เพื่อสานความสัมพันธ์ไมตรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลกกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า มณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์คล้ายกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนมาเป็นระยะเวลาเกือบ 500 ปี และยังมีการทำการเกษตรและอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน สำหรับการเดินทางมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของคณะฯ ในครั้งนี้
อ่านต่อ