close
FOLLOW US ON 

December 2018

4-301-1024×678 (1)

ชาวอยุธยาพร้อมใจ ปั่น Bike อุ่นไอรัก เกือบหกพันคน

พ่อเมืองนำประชาชนกว่า 6 พันคนขี่จักรยานข้ามสะพานสูงแสดงพลัง ปั่นอุ่นไอรัก พ่อแม่ลูกแห่ร่วมทางแน่นขนัด เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม  ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำนักปั่นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม  5884 คน ร่วมปั่นจักรยาน ” Bike อุ่นไอรัก ”   โดยเริ่มปล่อยตัวที่ศูนย์ราชการจังหวัดฯ มุ่งไปสู่พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน ระยะทาง 39 กิโลเมตร โดยผ่านถนนอโยธยา  ไปตามเส้นทางบางปะอินสายใน (3477)  ผ่านสถานีรถไฟบางปะอิน  และปั่นไปตามถนนข้างพระราชวังบางปะอิน   ผ่านวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร  ก่อนที่ขบวนจะหยุดที่บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะอินหลังเก่า จากนั้น นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ 
อ่านต่อ
51 วัดพิชัยสงคราม 04

วัดพิชัยสงคราม

วัดพิชัยสงคราม ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1900 เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีรอยุธยามีนามปรากฏในราชพงศาวดาร ว่า วัดพิชัย บางแห่งเขียนว่า วัดพิไชย ได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า วัดพิชัยสงคราม ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่ 4 หรือ 5 ในคราวที่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากเป็น วัดร้างในช่วงปลายสมัยอยุธยาเป็นต้นมาที่ได้นามอย่างถือเอาเหตุผลที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกจากวัดพิชัยมาได้ นับว่าได้รับชัยชนะ ต่อมาเมื่อได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นจึงขนานนามวัดใหม่เป็นการเทิดพระเกียรติและอนุสรณ์แห่งสถานที่วัดนี้ วัดพิชัยสงครามนับเข้าเป็นวัดชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1920 ชาวไทยนิยมเดินทางมาไหว้พระที่วัดพิชัยสงครามด้วยความเชื่อว่าจะทำให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคต่างๆ การเดินทาง : ทางหลวงหมายเลข 3053 ใกล้โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตำบล หอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
1 2 3 8
Page 1 of 8