close
FOLLOW US ON 

January 2019

EFA7A2F5-7ABE-43CF-B6BC-3B205E8F6F02

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผมเป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และทรงมีพระเมตตาเอาใจใส่ในทุกข์ สุข ของประชาชน และยังส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา โดยมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การประดิษฐ์อักษร หรือลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติได้มีความเจริญรุ่งเรือง นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมาจนถึงปัจจุบันครับ
อ่านต่อ
18859

7 สถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ของอยุธยา

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก” จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดให้นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปได้รับรู้ วันนี้ แอดมิน จะพาเพื่อนๆตามรอยคำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 สถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะ เจดีย์พระศรีสุริโยทัย อนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก ซึ่งสิ้นพระชนม์ในการทำสงครามยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปร วัดใหญ่ชัยมงคล สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดที่มีสิ่งต่างๆ น่าชมไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ ซึ่งยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายเอาไว้ วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานที่คงความงดงาม ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาล ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีการตกแต่งเป็นแบบตะวันตกพระอุโบสถคล้ายกับโบสถ์ฝรั่งในศาสนาคริสต์ มีหลังคายอดแหลมและช่องหน้าต่างเจาะโค้งแบบโกธิค วัดพระศรีสรรเพชญ์
อ่านต่อ
1 2 3
Page 1 of 3